Pro koho je seminář určen:

Pro lidi, kteří denně úzce spolupracují s druhými lidmi - manažeři, pracovníci v lidských zdrojích, konzultanti, obchodníci apod. 

Přínosy: 

• Používá porozumění druhým lidem jako nástroj pro efektivní zvládání komunikace, zpětné vazby či změny návyků a přístupu. 
• Člověk, který zná svou strukturu osobnosti a je schopen identifikovat body svého rozvoje. 
• Účastník zná své silné a slabé stránky a je schopen postupně na slabých stránkách pracovat. 
• Vnímá své slabé stránky jako příležitost ke změně a navýšení svého potenciálu. 
• Rozvíjí své silné stránky a uplatňuje je ve firemní praxi. 
• Rozumí systému ennneagramu a používá ho ve firemní praxi. 

​Obsah:

• Sebeuvědomění – instinkty, návyky, limity, potenciál. 
• Hledání a pochopení vlivu svých dominantních vnitřních motivů na každodenní pracovní i soukromé jednání. 
• Hledání a pochopení návyků v oblasti naplňování vlastních potřeb, v komunikaci, vztahovosti a konfliktních situacích. 
• Seznámení se s enneagramem jako systémem, který popisuje 9 typů osobnostních tendencí. 
• Porozumění těmto 9 typům a aplikace toho to porozumění do komunikace, zpětné vazby, řešení konfliktů, týmové dynamiky. 
• Na základě sebereflexe objevit vlastní typ a tedy styl manažera/leadera. 
• Sebereflexe a hledání cesty rozvoje. 
• Přehled o chování a adaptivních a negativních návyků. 
• Struktura a fungování osobnosti. 
• Pojmenování a porozumění silným a slabým stránkám osobnosti.


Reference
Tento seminář ještě nebyl hodnocen
Cena: 6000,- Kč
Termíny:
15.02. - 16.02.2024
Místo:Praha
Lektor:Ing. Zuzana Kress
Cena:6000,- Kč
Zvolte termín:
 TermínMístoLektorCena
15.02. - 16.02.2024PrahaIng. Zuzana Kress6000,- Kč